lördag 25 april 2009

Jag bara undrar....

Omkring 60 personer av 35 miljoner invånare i Mexico City har dött i lunginflammation i vad man kallar en ny influensa epedimi. Man jämför med Spanska Sjukan och har stängt igen skolor över hela staden samtidigt som folk uppmanas att inte ta sig till sjukhusen då det finns större smittorisk där. Samtidigt levereras bilder på människor med munskydd på tunnelbanan i Mexiko City. Mexikos regering har slagit på rödljusen medans det i USA fortfarande inte har tagits några åtgärder, trots att liknande fall har anmälts där och är minst lika många som i Mexiko.

Förutom i Mexiko har liknande fall rapporterats i Kalifornien, Texas och New York. På WHO:s hemsida kan man läsa att 18 av de mexikanska fallen har konstaterats som svininfluensa av laboratorier i Kanada och att 12 av dem är genetiskt identiska med dem i Kalifornien.

Jag kan inte göra något annat än att fråga mig vad det hela egentligen handlar om? Varför sådant fokus på Mexiko? Varför kommer den här nyheten ut just nu när de första fallen upptäcktes redan i mitten av mars? Varför slås det larm i Mexiko och inte i USA?

Media är ett bra vapen att kontrollera människor på. Det är också ett bra sätt att flytta fokus från en nyhet till en annan i ett samhälle och i världen. Det har hänt förut och det kommer att hända igen. Själv tillhör jag den nya generationen som för länge sedan lärt mig att inte tro på allt som står i tidningarna, då nyhetsflödet är kontrollerat av de stora makterna. Det som står i tidningen är inte vad som händer utan snarare det som "storebror" vill att vi ska läsa om.

Jag undrar vad det egentligen handlar om. Har man gått ut i media med denna influensaepedimi för att kasta så kallad mediaskugga över något annat? Till exempel det faktum att USA har gått in i Mexiko med militära medel för att "hjälpa till" i kriget mot drogerna?