lördag 4 april 2009

Hejnumkärringen på Gotland


"Jag botar efter gammalt och doktorn efter nytt; men sjukdomar är efter gammalt!"

En av Sveriges mest kända botare genom tiderna var Hejnumkärringen. Hon levde och verkade på Gotland under 1800-talet och hörde till fjärde generationens botare, något som var mycket ovanligt i Sverige på den tiden. Kunskaperna om sitt botande sägs hon ha ärvt från sin mamma som i sin tur fått dem från sin mamma som i sin tur fått sina kunskaper från "de små under jorden".
Hejnumkärringen botade sjukdomar genom användandet av örter, diverse svettbehandlingar och massage, men även genom läsningar och trolldom. På 1800-talet var folktron fortfarande högst närvarande på Gotland och runt om i hela Sverige. Den traditionella läkaren hade trätt in på scenen men hade långt ifrån lika stor makt då som nu. Hejnumkärringen delade samma föreställningsvärld som sina patienter, något som skolmedicinens läkare inte gjorde. Folk i största allmänhet hade fortfarande större förtroende för en "Vis tant" som sades ha fått sina kunskaper från "de små under jorden" än vad de hade för läkaren med den vita rocken och de fina instrumenten som visserligen säkert hade förmåga att bota sjukdomar, men inte sjukdomar orsakade av "de små under jorden".
Folk kom vandrande från när och fjärran till Gertrud Ahlgrens lilla stuga i Hejnum för att få bot mot sina sjukdomar. För det mesta skickades någon i den sjukes ställe tid den visa damens stuga. Detta var inget problem då det var allmänt känt att Hejnumkärringen kunde ställa diagnos bara genom att undersöka ett klädesplagg som den sjuka burit närmast kroppen.

Hejnumkärringens patienter hade stort förtroende för henne, medans den tidens läkare såg på henne med skam i blicken. Hon botade dock många av sina patienter, något som läkarna inte för sina liv kunde förstå då hennes boteteknik enligt vetenskapen inte kunde ha fungerat.

Konstigt tänker vi kanske idag. Hejnumkärringens sätt att bota på måste dock förstås utifrån det samhälle som hon levde i. Det säger sig väl egentligen självt att läkaren inte kunde råda bot på sjukdomar som folk "visste" var orsakade av "de små under jorden", eller?

Maria Sabina, mazatek-kvinna och schaman.

"Det finns en värld bortom denna, en värld som är avlägsen, nära, och osynlig och det är där Gud lever, där de döda lever, andarna och helgonen. En värld där allting redan hänt och allting är uppenbarat. Den världen talar. Den har sitt eget språk. Jag förmedlar vad den säger. Den heliga svampen tar mig vid handen och för mig till den värld där allting är uppenbarat. Det är de, de heliga svamparna, som talar på ett sätt som jag kan förstå. Jag frågar dem och de svarar mig. När jag återvänder från resan, förmedlar jag vad de berättat och vad de visat mig.”"

Maria Sabina


Utanför Mexikos gränser är hon en av landets mest kända gestalter. I Mexiko är det inte många som vet vem hon är, eller snarare var. Denna kända kvinnliga schaman levde hela sitt liv i staden Huautla de Jimenez, Oaxaca, i södra Mexiko och mottog under sin livstid besök av många kända världsprofiler, däribland Bob Dylan och John Lennon. Allt i takt med att New Age rörelsen växte sig starkare och därmed också intresset för det andliga och kanske framförallt de heliga svamparna.
Maria Sabina sägs ha upptäckt de heliga svamparna redan när hon var sju år gammal, men det var inte förrän i 40-års åldern som hon blev Schaman. Under sin livstid höll hon många ceremonier, botade många människor från deras sjukdomar och mottog många besök från "hippievågens" nomader. Alla var välkomna till denna visa kvinnas hus och det sägs att hon under sin livstid inte nekade en enda besökare.

För Maria Sabina var konsumtionen av de heliga svamparna helt och hållet omgärdat av tro. Svamparna var ett gudomligt redskap som användes i ceremonier för att hitta botemedlet till sjukdomar samt lösningar på problem, på samma sätt som Amerikas ursprungsfolk i alla tider använt sig av peyote.

Maria Sabina dog 1985. Hon var då 91 år gammal och bodde fortfarande i samma by där hon föddes och fortsatte, alla sina kändisbesök till trots, att bo i sin enkla hydda i Huautla de Jimenez, Mexiko

Här kan du hitta en film om Maria.

Alternativa Nyheter

Som i så många andra länder är mexikansk media köpt av politikerna som självklart granskar flödet av nyheter. De bestämmer vad den mexikanska befolkningen kan få reda på. Den mexikanska reportern Denise Dresser gick för långt. Hon började nosa för mycket i den mexikanska regeringens anlägenheter att hennes egna land började bli farligt för henne. Efter att ha mottagit mordhot samt fått sparken från sitt jobb flydde hon till USA. Hon har dock inte slutat med sitt journalistiska arbete att berätta sanningen om vad som försigår i Mexiko. För den som förstår sig på spanska är www.reportebrainmedia.com en mycket bra och alternativ mediaform.